Joffen Kleiven är Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Filosofie magisterexamen med huvudområdet Psykiatrisk omvårdnad. Styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor. Förtroendevald för värdförbundet. Han är uppvuxen i Lillehammer, Norge och flyttade till Göteborg 2002. Parallellt till sjuksköterskeutbildningen har Joffen studerat kurser inom sexologi och sexuell hälsa. Examensarbetet lyfter området äldres sexuella hälsa. Joffen jobbar nu som specialistsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri affektiva. Joffen är mycket engagerad i HBTQ+ frågor, det normmedvetna perspektivet och jämlik vård.

Kompetens

Kompetensutveckling!

Kompetensutveckling är något som är mycket viktig. Leg. Sjuksköterska är en yrkesförberedande utbildning. Som sjuksköterska blir man aldrig utbildad, man tar hela tiden till sig ny kunskap.

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

  • Barn och vuxnas sexologi, samlevnad, sexualundervisning och pedagogik

  • Apple, PC, Asynja, Melior, Office Word, Excel, Adobe Photoshop, Wordpress

  • Norska - modersmål, Svenska, Engelska

Joffen är styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor. Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet. PRF har att bevaka och främja den psykiatriska sjuksköterskans intressen genom: - att medverka till utveckling av vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska funktionshinder - att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskan funktionsområde - att främja den psykiatriska sjuksköterskans yrkesfunktion Vårt verksamhetsområde omfattar den psykiatriska hälso- och sjukvården samt närliggande områden. Varje sjuksköterska som arbetar eller har arbetat inom PRF:s verksamhetsområde eller har gemensam utbildningstillhörighet alternativt har samma yrkesfunktion kan bli medlem i riksföreningen.