Joffen Kleiven är legitimerad sjuksköterska och har en Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Han är uppvuxen i Lillehammer, Norge och flyttade till Göteborg 2002. Parallellt till sjuksköterskeutbildningen har Joffen studerat kurser inom sexologi och sexuell hälsa. Examensarbetet lyfter området äldres sexuella hälsa. Joffen jobbar nu som Leg. Sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri affektiva, förtroendevald för Vårdförbundet och skyddsombud. Joffen är mycket engagerad i HBTQ frågor, det normmedvetna perspektivet och jämlik vård.

Kompetens

Kompetensutveckling!

Kompetensutveckling är något som är mycket viktig. Leg. Sjuksköterska är en yrkesförberedande utbildning. Som sjuksköterska blir man aldrig utbildad, man tar hela tiden till sig ny kunskap.

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

  • Barn och vuxnas sexologi, samlevnad, sexualundervisning och pedagogik

  • Apple, PC, Asynja, Melior, Office Word, Excel, Adobe Photoshop, Wordpress

  • Norska - modersmål, Svenska, Engelska

Joffen är medlem av Vårdförbundet. Vårdförbundet består av över hundratusen barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Tillsammans utvecklar Vårdförbundet vården och gör den säker. Tillsammans arbetar Vårdförbundet för ett hållbart yrkesliv och bra villkor.