juni 16, 2016

Mer om Joffen

Joffen K

Joffen Kleiven

Joffen Kleiven är Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och har en Filosofie magisterexamen med huvudområdet psykiatrisk omvårdnad. Han är uppvuxen i Lillehammer, Norge och flyttade till Göteborg 2002. Parallellt till sjuksköterskeutbildningen har Joffen studerat kurser inom sexologi och sexuell hälsa. Examensarbetet lyfter området äldres sexuella hälsa.

Joffen jobbar nu som Specialistsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri affektiva, förtroendeval för Vårdförbundet och skyddsombud. Joffen är mycket engagerad i HBTQ frågor, det normmedvetna perspektivet och jämlik vård.

Joffen har studerat vidare handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp på avancerad nivå och psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna 7,5 hp vid Högskolan Väst.

Du kan hitta mer om mig och gärna lägga till mig på Linkedin


klick på VÅRDFOKUS reportage – Vårdförbundet Students nya styrelse vart Joffen var vice ordförande.

klick på VÅRDFOKUS reportage – Joffen talar på Göteplatsen i Göteborg om högre ingångslöner till sjuksköterskor.