juni 16, 2016

Mer om Joffen

Joffen K

Joffen Kleiven

Joffen Kleiven är legitimerad sjuksköterska och har en Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Han är uppvuxen i Lillehammer, Norge och flyttade till Göteborg 2002. Parallellt till sjuksköterskeutbildningen har Joffen studerat kurser inom sexologi och sexuell hälsa. Examensarbetet lyfter området äldres sexuella hälsa.

Joffen jobbar nu som Leg. Sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri affektiva, förtroendeval för Vårdförbundet och skyddsombud. Joffen är mycket engagerad i HBTQ frågor, det normmedvetna perspektivet och jämlik vård.

Joffen har studerat vidare handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp på avancerad nivå och psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna 7,5 hp vid Högskolan Väst.

Joffen läser vårterminen 2017 Jämnlik vård vid Högskolan Väst och Unga, sex och internet vid Umeå universitet.

 

 


 

 

klick på VÅRDFOKUS reportage – Vårdförbundet Students nya styrelse vart Joffen var vice ordförande.

 

klick på VÅRDFOKUS reportage – Joffen talar på Göteplatsen i Göteborg om högre ingångslöner till sjuksköterskor.