juni 16, 2016

Sexologi

”Sexologi är läran om människans sexualitet. Sexologi är inte ett eget akademiskt ämne som ensamt kan leda till en akademisk examen. Ämnet studeras ur skilda perspektiv inom en rad discipliner, bland annat medicin, psykologi och sociologi, eller fristående, som enstaka kurser.

Beroende på inom vilket ämnesområde studierna bedrivs kan en sexologistuderande läsa om exempelvis: sexuell identitet och orientering, sexuell utveckling,kroppsuppfattning och sexualitet, livskriser och sexualitet, sexuell problematik och dess behandling, sexualitet vid sjukdom och funktionsnedsättning, sexuella rådgivningsmetoder och terapi, etiska aspekter på behandling och bemötande, sexologins forskningsmetoder, sexologisk behandling, sexualrådgivning, sexuellt våld, sexuell tvångsmässighet, genus och sexualitet, psykosexuell differentiering, sexualanatomi/-fysiologi, pornografi och prostitution, sexualitet och samhälle, sexuell hälsa, sexualundervisning, sexualitet och funktionsnedsättning, sexuella problem/dysfunktioner och dess etiologi och behandling, sexuella hjälpmedel.” (Wikipedia, 2017)


Sexologi på Wikipedia