Sjuksköterskeprogrammet

Har gått följande utbildning vid Högskolan Väst: “Programmets huvudområde är omvårdnad, med den enskilda människans hälsa och välbefinnande i fokus. Omvårdnad bygger på mänskliga relationer och präglas av en helhetssyn på människan, och ett vetenskapligt och ett etiskt förhållningssätt. Medicinsk vetenskap är ett stödämne till omvårdnad och relaterar till sjukdom och dess behandling. Utbildningen sker Läs mer om Sjuksköterskeprogrammet[…]

Sex- och samlevnadsundervisning – skolpraktik och forskningsperspektiv

Har gått följande utbildning vid Göteborg Universitet: ” Efter genomgången kurs kommer du kunna diskutera undervisning i sex och samlevnad utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Du kommer kunna redogöra för hur arbete med frågor som rör sex och samlevnad kan planeras och problematiseras med grund i skolans styrdokument och forskning; exempelvis undervisningssituationer som syftar till att öka Läs mer om Sex- och samlevnadsundervisning – skolpraktik och forskningsperspektiv[…]

Sexologi: Vuxnas sexualitet

Har gått följande utbildning vid Högskolan Väst: “Kursens fokus ligger på den vuxna människan som sexuell varelse i olika perspektiv, fysiologiskt såväl som psykologiskt och socialt. Sexuella funktioner och dysfunktioner samt sexualitetens mål och inriktning beskrivs utifrån HBTQ – hetero- homo- bi- och transpersoner” (Högskolan Väst, 2016) Kursplan

Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet

Har gått följande utbildning vid Högskolan Väst: “Kursen ger grundläggande kunskaper om barn och ungdomars sexualitet från fosterstadiets könsdifferentiering till psykosexuell utveckling och sexuell socialisation hos barn och ungdomar. Hur och på vilka sätt informerar sig barn och unga kring sexualitet och vilken roll har internet i denna information. I kursen ingår också barn och ungdomars Läs mer om Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet[…]