juni 16, 2016

JK

J O F F E N K L E I V E N

Joffen Kleiven

Joffen jobbar som Specialistsjuksköterska i Psykiatri vid Närhälsan Vårdcentral vid Opaltorget, Göteborg.

Joffen Kleiven är Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och har en Filosofie magisterexamen med huvudområdet psykiatrisk omvårdnad. Han är uppvuxen i Lillehammer, Norge. Han var mycket engagerad i ishockey i många år som General manager för flera Lillehammer lag. Har flertal guld, silver och brons i olika mästerskap.  Jobbade mycket i restauratbranchen i Norge och i olika chefs positioner. Skatteverket, Peppes, QQFS, Support på Zinzino er bare några av många jobb. Vill du veta mer om mitt CV, så kan du fylle i formuläret nedanför och be om inloggningsuppgifter för att få tillgång till det PDF  Dokumentet. Joffen flyttade till Göteborg 2002. Parallellt till sjuksköterskeutbildningen har Joffen studerat kurser inom sexologi och sexuell hälsa.

Joffen har jobbat som Specialistsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri affektiva. Han var läkemedelsansvarig på avdelningen och har stor kunskap i läkemedelshantering med att förklara verkan och biverkningarna för patienten. Har jobbat självständig med egna projekt och utvecklingsarbete. 

Joffen är mycket engagerad i HBTQ frågor, normmedvetet perspektiv och jämlik vård.
Han är styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF). www.psykriks.se 

Han var vice ordförande av Vårförbundet student från 2014-2016. Förtroendevald för Vårdförbundet och medlem av LSG Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-2019. 

Joffens examensarbetet lyfter området äldres sexuella hälsa på grundnivå och HBTQ+ personers upplevelser av bemötandet från sjuksköterskan inom psykiatrisk vård på avancerad nivå.

Joffen har handledareutbildning på avancerad nivå. 

På fritiden er det pojkvännen, böcker, musik och resor som står i fokus.

Du kan hitta mer om Joffen och gärna lägga till på Linkedin