november 16, 2016

Psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna

Joffen har gjenomfört kursen psykiatrisk vård, inriktning barn, ungdomar och unga vuxna

Enligt kursplanen från Högskolan Väst får man under utbildningen:

“Under kursen får du läsa om och diskutera kring hur psykisk ohälsa visar sig hos målgruppen, barn, ungdomar och unga vuxna. Du kommer att få förståelse för olika riskfaktorer för psykisk ohälsa som kan finnas runt målgruppen. I arbete med målgruppen är det viktigt att du kan identifiera och stödja de friskfaktorer som finns. Även att se betydelsen av det sociala nätverk barnet, ungdomen eller den unga vuxna har för att kunna ge bra stöd.” (Högskolan Väst, 2016)

Kursen är på 7,5 hp


Kursplan