juni 17, 2016

Sex- och samlevnadsundervisning – skolpraktik och forskningsperspektiv

Har gått följande utbildning vid Göteborg Universitet:

” Efter genomgången kurs kommer du kunna diskutera undervisning i sex och samlevnad utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Du kommer kunna redogöra för hur arbete med frågor som rör sex och samlevnad kan planeras och problematiseras med grund i skolans styrdokument och forskning; exempelvis undervisningssituationer som syftar till att öka elevers tillit till sig själva och respekt för andra” (Göteborg Universitet, 2016).


Kursplan