juni 17, 2016

Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet

Har gått följande utbildning vid Högskolan Väst:

”Kursen ger grundläggande kunskaper om barn och ungdomars sexualitet från fosterstadiets könsdifferentiering till psykosexuell utveckling och sexuell socialisation hos barn och ungdomar. Hur och på vilka sätt informerar sig barn och unga kring sexualitet och vilken roll har internet i denna information. I kursen ingår också barn och ungdomars sexualvanor, sexualundervisning i skolan och ungdomsmottagningen arbetssätt” (Högskolan Väst, 2016).


Kursplan