Joffen Kleiven är Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Filosofie magisterexamen med huvudområdet Psykiatrisk omvårdnad. Styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor. Han är uppvuxen i Lillehammer, Norge och flyttade till Göteborg 2002. Parallellt till sjuksköterskeutbildningen har Joffen studerat kurser inom sexologi och sexuell hälsa. Examensarbetet lyfter området äldres sexuella hälsa. Joffen jobbar nu som specialistsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri affektiva. Joffen är mycket engagerad i HBTQ+ frågor, det normmedvetna perspektivet och jämlik vård.

Kompetens

Kompetensutveckling är viktigt!

Detta är bara några av de få utbildningar och kurser som Joffen har gått vid universitet och högskolor.

  • Fil. Mag. med huvudområdet omvårdnad

  • Barn och vuxnas sexologi, samlevnad, sexualundervisning och pedagogik

  • Avancerad nivå

  • Fil. Mag. med huvudområdet omvårdnad

Joffen är styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor. Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet. Joffen har ansvar för hemsida, sociala medier och andre IT lösningar i föreningen. Joffen skriver artiklar och bokrecensioner i föreningens tidning Psyche som kommer ut till alla medlemmar fyra gånger per år.. PRF har att bevaka och främja den psykiatriska sjuksköterskans intressen genom: - att medverka till utveckling av vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska funktionshinder - att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskan funktionsområde - att främja den psykiatriska sjuksköterskans yrkesfunktion Vårt verksamhetsområde omfattar den psykiatriska hälso- och sjukvården samt närliggande områden. Varje sjuksköterska som arbetar eller har arbetat inom PRF:s verksamhetsområde eller har gemensam utbildningstillhörighet alternativt har samma yrkesfunktion kan bli medlem i riksföreningen.