Joffen jobbar idag som specialistsjuksköterska i Psykiatri vid Närhälsan Vårdcentral, Opaltorget. Joffen Kleiven är Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Filosofie magisterexamen med huvudområdet Psykiatrisk omvårdnad. Styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor. Han är uppvuxen i Lillehammer, Norge och flyttade till Göteborg 2002. Parallellt till sjuksköterskeutbildningen har Joffen studerat kurser inom sexologi och sexuell hälsa. Examensarbetet lyfter området äldres sexuella hälsa. Joffen är mycket engagerad i HBTQ+ frågor, det normmedvetna perspektivet och jämlik vård.

Kompetens

Kompetensutveckling är viktigt!

Detta är bara några av de få utbildningar och kurser som Joffen har gått vid universitet och högskolor.

  • Fil. Mag. med huvudområdet omvårdnad

  • Barn och vuxnas sexologi, samlevnad, sexualundervisning och pedagogik

  • Avancerad nivå

  • Fil. Mag. med huvudområdet omvårdnad

Joffen är styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor. Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet. Joffen har ansvar för hemsida, sociala medier och andre IT lösningar i föreningen. Joffen skriver artiklar och bokrecensioner i föreningens tidning Psyche som kommer ut till alla medlemmar fyra gånger per år.. PRF har att bevaka och främja den psykiatriska sjuksköterskans intressen genom: - att medverka till utveckling av vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska funktionshinder - att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskan funktionsområde - att främja den psykiatriska sjuksköterskans yrkesfunktion Vårt verksamhetsområde omfattar den psykiatriska hälso- och sjukvården samt närliggande områden. Varje sjuksköterska som arbetar eller har arbetat inom PRF:s verksamhetsområde eller har gemensam utbildningstillhörighet alternativt har samma yrkesfunktion kan bli medlem i riksföreningen.